sábado, setembro 21, 2013

Pintor Felipe Bello Piñeiro


Regato, 56 x 43. Óleo sobre lenzo

Felipe Bello Piñeiro naceu na parroquia de O Seixo, pertencente ao concello de Mugardos, o 20 de marzo de 1886. Estuda o bacharelato na Escola de Artes e Oficios de Ferrol onde inicia a súa formación artística con Eduardo de la Vega e Vicente Díaz. Finaliza estes estudos con 14 anos de idade.

Ingresa na Escola de Belas Artes de San Fernando, en Madrid, cando contaba 15 anos. Muñoz Degrain catedrático de paisaxe e José Garnelo de composición, entre outros foron os seus mestres. No estudo particular deste último comparte clases con Gutiérrez Solana. En compañia deste último e dos irmáns Zubiaurre percorren todos os cantos de Madrid. Foi José Garnelo quen lle consegue o carné de copista do Museo do Prado, onde aprende copiando dos grandes mestres, como Velázquez ou El Veronés.

Nocturno en orillamar, 62 x 46. Óleo sobre lenzoPresenta a súa primeira obra a unha exposición en 1909 con apenas 23 anos, na Exposición de Santiago de Compostela, alí destacan tres óleos, "Nenas vendendo Froitas", Non perden ou tempo e "Nena facendo pompas". En 1912 participa, con oito obras, na Exposición Rexional de Madrid, onde se aprecian claramente as influencias de Degrain. En 1913 realiza a súa primeira exposición individual, en Ferrol axudado polo tamén pintor José Seixo Rubio, onde presentou vinte obras, todas paisaxes. Esta exposición constituíu un éxito de vendas e de crítica, deixando marabillado ao seu vello profesor Eduardo de la Vega. Intervén tamén na exposición no Centro Galego de Madrid de 1917, onde presenta trinta e cinco obras, todas paisaxes, a temática ten relación coas estacións do ano, o verán, o outono e o inverno, omitindo a primavera. En 1922 participa no "II Salón Ferrolano de Pintura". Expón en Bos Aires en 1919, Na coruña en 1923, e en Montevideo e Bos Aires en 1929. En 1925 realiza a decoración dos teitos a Sala de Conversacións, do Casino Ferrolano, coñecida como La Pecera, por encarga da xunta directiva do Casino.

Entre os anos 1926 e 1927, Felipe traballa a acuarela, deixando un pouco de lado a pintura ao óleo. En 1927 foi o fundador da "Sociedade de Amigos dá Paisaxe Galega", no Seixo. En 1928 envía a Madrid cinco acuarelas, para a súa exhibición na "Exposición de Arte Galega", que se celebra no Pazo do Retiro, organizada polo xornal "O Heraldo". En 1942 foi nomeado Académico non numerario da "Real Academia Da nosa Señora do Rosario". En 1950 participa na exposición realizada no Casino Ferrolano a beneficio das Confrarías da Santa Virxe das Dores. Presentou dúas obras: "Nocturno" e "Paisaxe Galega".

Belo Piñeiro expón en 1951 na Asociación de Artistas de Coruña, expoñendo mais de corenta obras, na que é a súa única exposición individual nesa cidade. En 1952 expón de novo en Ferrol, na que será a súa última exposición, Felipe Bello Piñeiro está enterrado no cemiterio de Santiago de Franza, faleceu o 9 de decembro de 1952.


Felipe Bello Piñeiro
Bibiografía:

A pintura galega, ou segundo salón ferrolán, Bello Piñeiro. Nós. Boletin Mensual dá Cultura Galega n.º 16, 1923.

Arte galega. E. Esteve Ortega, Barcelona, 1930.

A pintura actual en Galicia. Fernando Mon, Vigo, 1967.

Belo Piñeiro e o seu tempo. José Leira Domínguez. Imprenta Covadonga, Ferrol. 1969
Murais de Bello Piñeiro. Revista Abrente, 1970.

Pintores Ferrolanos: Exposición. VV.AA. Deputación Provincial de La coruña. 1980
Pintores galegos do Novecientos. Francisco Pablos, A Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 1981.

Plástica galega. Francisco Pablos, Vigo, Caixavigo, 1981.

Achegas Del ferrol á arte pictórica. Discurso de recepción como numerario da Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario. José Leira Domínguez. Deputación Provincial Da coruña. 1985.

Pintura contemporánea en Galicia. Fernando Mon, A Coruña, Caixa Galicia, 1987.
Belo Piñeiro e o seu tempo. José Leyra Domínguez.

Pintura Ferrolana. José Leyra Domínguez. Sociedade Artística Ferrolana, Ferrol 1987.
Lembranzas encol do estudo de Bello Piñeiro. Tomás Barros, Deputación Da coruña, 1980.
Felipe Bello Piñeiro (1886-1952). Andrés Mosquera Rodríguez. Ediciós do Castro. 1989
A Nosa Pintura. Nova Galicia Edicións, Vigo 2002

A Pintura en Galicia. Francisco Pablos. Edicións NIGRA TREA, Vigo 2003. Belo Piñeiro: Sen dúbida [catálogo]. Concello de Ferrol, Fundación Caixa Galicia 2004

Revista Adra, n.º 2. Santiago de compostela 2007.

Tese doutoral de D. José Luis Cerra Wollstein. Universidade de Oviedo, 2007.

1922: II Salón Ferrolano de Pintura Gallega. Nordesía, Diario de Ferrol 15/06/2008
A esperanza chegada de Roma e a Sociedade de Amigos dá Paisaxe Galega. Por Ramón Loureiro. A Voz de Galicia 20/12/2009.

Ou Seixo, polos camiños de Bello Piñeiro. Por Ramón Loureiro. A Voz de Galicia 20/12/2009.

Fonte:  http://www.pintoresgallegos.com/bellopineiro/index.html

0 comentarios:

Publicar un comentario

Podes deixar aquí o teu comentario:

Reportaxe fotográfico "O Día da muller embarazada" Grupo de Teatro Aficionado "Teruca Bouza".

A nosa Biblioteca

Contacto

Nome

Correo electrónico *

Mensaxe *